Föreläsning

Som överlevare efter sexuella övergrepp vet Erik både hur det känns att bära sin historia inom sig och att kunna berätta om den för sin omgivning. Under sin föreläsning berättar Erik svart på vitt hur han har försökt bearbeta sin bakgrund. Han tar oss med på en resa bland ätstörningar, missbruk, psykisk ohälsa och självmordsförsök. Även om Erik har ett mörkt förflutet bakom sig, lägger han allt sitt fokus på hur han har gått vidare.

“Erik Grönbergs föreläsning är en stark berättelse om utsatthet, maktlöshet och kaos, men också en berättelse om styrka och mod. Det är en mycket rörande och berörande berättelse. Erik ger så mycket av sig själv för att hjälpa andra. Det krävs mycket styrka att våga tala om sexuella övergrepp mot barn, och ett stort mod att trotsa egna demoner. Erik visar att det är möjligt att vända det värsta till något konstruktivt. Hans arbete är oerhört viktigt och jag hoppas att så många som möjligt ges möjlighet att lyssna på det han förmedlar.”

– Ingrid Weilguni Larsson
Säterbygdens församling, Svenska kyrkan