Tafari Moore

Tillhör sedan 12 års ålder Arsenal FC och har även hunnit med att representera England i internationella sammanhang.