När du stöttar och tror på den som har blivit utsatt, kan den personen lättare börja må bättre. Ibland kan du själv behöva någon att prata med.

Våga fråga

Om du tror att någon har varit med om övergrepp, är det bra att våga fråga. Alla säger inte rakt ut ”jag har blivit våldtagen”. Några kanske säger att någon haft sex med en, fast man inte ville. Några kanske bara säger att de tycker att en viss person är obehaglig. Eller berättar om någon på nätet som hen är rädd för. Du kan behöva fråga flera gånger, och visa att du vill lyssna. Även om personen inte svarar just då, kan frågan göra att han eller hon till slut vågar berätta för någon.

Hjälp personen att få hjälp

Den som har utsatts behöver oftast träffa någon som är van att hjälpa personer som har utsatts för övergrepp. Du kan hjälpa den utsatta personen med att ta reda på var hen kan få hjälp. Det kan till exempel vara en ungdomsmottagning, skolkurator eller vårdcentral. Eller en tjejjour, om den som har utsatts är tjej. Du kan ta reda på hur en polisanmälan går till. Du kan också peppa personen att göra en polisanmälan. En del vill inte gå och prata med någon precis efter övergreppet. Det är bra att göra det tidigt. Men det är aldrig för sent att få hjälp.

Lyssna och visa att du finns där

Många som har varit med om sexuella övergrepp, är rädda att ingen ska tro dem. Därför är det viktigt att visa att du tror på personen. Det är också bra att säga att personen att det som har hänt inte är hens eget fel.

 Det som har hänt är ett brott, och det är aldrig den som är utsatt som är skyldig. Det kan ta lång tid att må bra igen, efter ett sexuellt övergrepp. Ibland kan det påverka livet i många år.

Om du känner någon som har varit med om ett övergrepp, är det bra att våga fråga om det, även om det var länge sen. Det är inte säkert att personen vill prata om det just då. Men det kan ändå vara skönt att veta att det finns någon som bryr sig.

Glöm inte att ta hand om dig själv

Det kan vara jobbigt att höra om svåra saker som någon annan har varit med om. För att må bra är det viktigt att du tar hand om dig. Det är jättebra att du finns där som vän som lyssnar. Men kom ihåg att du inte själv har ansvar för situationen.  Det kan vara skönt att själv prata med till exempel en kurator, och få råd om hur du kan stötta på ett bra sätt.

Anmäl

Prata med någon vuxen du litar på eller be om hjälp av någon som arbetar med barn.

Ring 112 om du upptäcker pågående övergrepp eller om något barn är i akut fara.

Ring 114 14 eller sök upp en polisstation om du vill anmäla ett brott till Polisen.

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn är i fara.

Hjälplänkar

ATSUB Anhöriga till sexuellt utsatta barn
BRIS Barnens rätt i samhället
bup.se Barn- och ungdomspsykiatrin
Dags att prata om Sida om sexuella övergrepp mot barn av Stiftelsen Allmäna Barnhuset
Koll på SOC Socialtjänsten för barn och unga i samarbete med Barnombudsmannen
Inte till salu. Information om och för unga som tar emot ersättning för sex eller som gör sig själva illa med sex.
Riksidrottsförbundet Om sexuella övergrepp
Rise Sverige Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
ROKS Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
UMO Ungdomsmottagning på nätet
Unga BOJ Unga Brottsofferjouren
Unizon Samling av kvinnojourer och stödverksamheter
WONSA  Wonsa är en svensk insamlingsstiftelse