Våga fråga

 

Om du misstänker att en person i din närhet inte mår bra, kan det vara bra att fråga hur personen mår. Kanske får du ett svar, kanske inte. Oavsett var roten till psykisk ohälsa finns, så kan konsekvenserna påminna om varandra i destruktivitet. Vilket svar du än får, kan en enkel fråga kan vara startskottet på ett livsavgörande steg för personen som du ställt den till.

Det finns ingen universallösning när det kommer till att ställa frågor om obekväma ämnen. Det finns inget facit eller en förteckning om vad som är rätt eller fel att säga. Det viktigaste är att du ställer frågan med respekt och att du vågar lyssna på svaret. Genom att lyssna, visa respekt och förklara att du finns där – kan du rädda liv.

Ta initiativ till ett samtal och visa att du bryr dig. 

  • Fråga hur personen mår. Ställ gärna öppna och tydliga frågor.
  • Visa att du verkligen bryr dig om och finns där om hen vill prata eller göra något annat. Hör av dig och håll kontakten.
  • Lyssna utan att döma eller ge råd. Undvik att prata om dina egna problem och känslor. Ge plats åt berättelsen och försök förstå problemet tillsammans.
  • Försöka att vara positiv. Berätta att de allra flesta som mår psykiskt dåligt blir bättre.
  • Ibland kan det vara lättare att prata om man gör någonting under tiden, till exempel tar en promenad eller spelar ett spel tillsammans. Föreslå en aktivitet som du vet att personen tycker om.
  • Fråga om hen behöver professionell hjälp och stötta personen att söka hjälp om det behövs.
  • Ha tålamod, ge inte upp.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Sexuella övergrepp

Om du tror att någon har varit med om övergrepp, är det viktigt att våga fråga. Du kan behöva fråga flera gånger, och visa att du vill lyssna. Även om personen inte svarar just då, kan frågan göra att han eller hon till slut vågar berätta för någon.

Många som har varit med om sexuella övergrepp, är rädda att ingen ska tro dem. Därför är det viktigt att visa att du tror på personen. Det är också bra att påminna personen om att det som har hänt inte är hens eget fel.

 Det som har hänt är ett brott, och det är aldrig den som är utsatt som är skyldig. Det kan ta lång tid att må bra igen, efter ett sexuellt övergrepp. Ibland kan det påverka livet i många år.

Om du känner någon som har varit med om ett övergrepp, är det bra att våga fråga om det, även om det var länge sen. Det är inte säkert att personen vill prata om det just då. Men det kan ändå vara skönt att veta att det finns någon som bryr sig.

Den som har utsatts behöver oftast träffa någon som är van att hjälpa personer som har utsatts för övergrepp. Du kan hjälpa den utsatta personen med att ta reda på var hen kan få hjälp. Det kan till exempel vara en ungdomsmottagning, skolkurator eller vårdcentral. Du kan också peppa personen att göra en polisanmälan. En del vill inte gå och prata med någon precis efter övergreppet. Det är bra att göra det tidigt. Men det är aldrig för sent att få hjälp.

Källa: UMO.se

Partners